Осъществяване на физическа защита - въоръжена денонощна охрана на сградния фонд, движимото и недвижимото имущество, находящо се на територията на “Свободна зона – Русе” ЕАД и събиране на „входна такса”, такса „паркинг” и такса „кантар” за срок от 12 мес.
15.10.2015


Доставка на фабрично нов газов мотокар до 1,5 тона, оборудван с устройство за странично захващане на стоките
07.01.2015
Преходна процедура

Доставка на течни горива за нуждите на „Свободна зона – Русе” ЕАД
24.11.2014


Извършване на ръчни или с използването на транспалетни колички товаро-разтоварни и претоварни дейности и осъществяване на обща работа на територията на „Свободна зона - Русе” ЕАД
18.11.2014
Преходна процедура

Осъществяване на физическа защита - въоръжена денонощна охрана на сградния фонд, движимото и недвижимото имущество, находящо се на територията на “Свободна зона – Русе” ЕАД и събиране на „входна такса”, такса „паркинг” и такса „кантар” за срок от 12 месеца
18.11.2014
Преходна процедура

Доставка на течни горива за нуждите на „Свободна зона – Русе” ЕАД
18.11.2014
Преходна процедура

Доставка на газ пропан-бутан за мотокарите на "Свободна зона - Русе" ЕАД
18.11.2014
Преходна процедура

Доставка на газ пропан – бутан за мотокарите на „Свободна зона – Русе” ЕАД
05.11.2014


Доставка на течни горива за нуждите на „Свободна зона – Русе” ЕАД
05.11.2014


Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава осма „а” от ЗОП с предмет „Доставка на фабрично нов лек автомобил”.
29.09.2014


Осъществяване на физическа защита - въоръжена денонощна охрана на сградния фонд, движимото и недвижимото имущество, находящо се на територията на “Свободна зона – Русе” ЕАД и събиране на „входна такса”, такса „паркинг” и такса „кантар” за срок от 12 мес.
29.09.2014


Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава осма „а” от ЗОП с предмет „Доставка на фабрично нов лек автомобил”.
16.07.2014


 "СВОБОДНА ЗОНА- РУСЕ" ЕАД, ЕИК 117001983, гр. Русе 7003, бул. "Тутракан" 71, п.к. 107, тел.: 082/880 800, 082/831 113, e-mail: trade@freezone-rousse.bg