Дейности:

Складиране и съхранение на стоки - Клиентите на Свободна зона - Русе, могат да разширят и оптимизират своята складова  и логистична мрежа, чрез изграждането на  дистрибуционни центрове на територията й.

Претоварни операции Свободна зонаРусе има собствени ж.п. и шосейни
пътища, чрез които се осигурява входа и изхода на различни товари до и от територията й. Дружеството разполага с отлична техническа и материална база, предназначена за осъществяването на претоварвани операции.
Швартоване и бункероване на плавателни средства
Автовезна  - Свободна зона - Русе притежава и автовезна за претегляне на товарни автомобили до 60 тона и възможност за контролно претегляне на ос.

Услуги :

Оформяне на транспортни и митнически документи, необходими пред  митническите пунктове.

Резервация и връщане на разрешителни за международен превоз на товари.

Представителство пред Митнически пункт “Свободна зона” (пред митницата във връзка с преминаването на товарите през зоната).

Съдействие при издаването, преиздаване  и заверка на сертификати за произход на стоките.

Консултации по нормативни уредби и законодателството, действащо в България .

24-часова жива охрана и видеонаблюдения."СВОБОДНА ЗОНА- РУСЕ" ЕАД, ЕИК 117001983, гр. Русе 7003, бул. "Тутракан" 71, п.к. 107, тел.: 082/880 800, 082/831 113, e-mail: trade@freezone-rousse.bg