Развитието на търговско - икономическото посредничество между България, Страните от Близкия Изток  и Европа, налага идеята за създаване на свободни зони на територията на страната от началото на XX век.


Географското положение, добре развитата инфраструктура и транспортна комуникация на град Русе се оказват определящи за ситуирането на такава зона  именно на територията на града.


Свободна зона - Русе е създадена през 1988 година, като важен импортно - експортен център, предоставящ  митнически и данъчни облекчения за инвеститорите и търговците, опериращи на територията й.

 

История


НОВИНИ


"Свободна зона - Русе" ЕАД участва в българо-румънски инвестиционен форум - 13.10.2015 г.
Представители на "Свободна зона- Русе" ЕАД презентираха дейността на дужеството във видеоконферентен форум, провел се на 13.10.2015г. в Русенската Търговско-Индустриална Камара, гр. Русе. ...
"СВОБОДНА ЗОНА- РУСЕ" ЕАД, ЕИК 117001983, гр. Русе 7003, бул. "Тутракан" 71, п.к. 107, тел.: 082/880 800, 082/831 113, e-mail: trade@freezone-rousse.bg